Our Blog

REGULAMENT “Castigă 50 EUR”

By adrian, posted on septembrie 21, 2021

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR. PERIOADA DE DESFASURARE.

Organizatorul campaniei „ Castigă 50 euro “ este SC On Time Agenda SRL, cu sediul în Sibiu, str. Bungardului 28.
Campania se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Acest regulament este intocmit si adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe site-ul www.ontimeagenda.com www.facebook.com/ontimeagenda si www.instragram.com/ontimeagenda
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, respectiv de a opri sau a suspenda desfasurarea acestei campanii, fara a fi obligati sa justifice aceste decizii si fara a fi obligati la plata de daune interese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Campaniei sa intre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ul www.ontimeagenda.com , www.facebook.com/ontimeagenda si www.instragram.com/ontimeagenda
Concursul este se desfasoara in perioada 01 octombrie – 20 decembrie 2021

SECTIUNEA 2. CONDITIILE DE PARTICIPARE

Poate participa la Campanie orice persoana fizica care a implinit varsta de 18 ani

SECTIUNEA 3. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI SI PREMIU

In perioada mai sus mentionata, persoanele care doresc sa participe la campania “ Castiga 50 euro”, trebuie sa recomande aplicatia On Time Agenda in vederea semnarii unui contract pe minim 6 luni primind 50 euro pentru fiecare contract intocmit cu linkul de referral alocat.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin participarea la acest Concurs, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:
– colectarea si prelucrarea de catre Organizatori a datelor cu caracter personal pe care le comunica in vederea participarii la Concurs si a transmiterii acestora catre Organizatori in scopul acordarii premiului stabilit prin acest Regulament.
– stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.
Organizatorii vor pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor, le vor utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le vor transmite catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate.
Participantii au dreptul sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la Concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Participantii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.
Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

SECTIUNEA 5. RESPONSABILITATE

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor asupra Premiului castigat de catre participanti.
Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la modalitatile in care afiliatul promoveaza si convinge clientii sa semneze un contract.

SECTIUNEA 6. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente , de la sediul Organizatorului.

SECTIUNEA 7. DIVERSE

Pentru aducerea la buna indeplinire a obligatiilor Organizatorilor, acestia pot subcontracta servicii sau imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati.
Participarea la acesta Campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.

SECTIUNEA 8. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a participa la campanie trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
– Sa aiba varsta minima de 18 ani.
– Persoana care semneaza contractul pentru utilizarea campaniei trebuie sa nu fi fost client On Time Agenda anterior.
– Persoana care semneaza contractul si afiliatul sa nu fie aceeasi persoana sau sa faca parte din aceeasi organizatie.