Our Blog

Termeni și Condiții

By adrian, posted on octombrie 18, 2018

Informații preliminare

Mulțumim pentru interesul față de compania, site-ul, aplicația și serviciile noastre.

Vă rugăm să citiți acest document cu atenție. Prin navigarea pe site-ul nostru sau prin descărcarea aplicației sunteți de acord cu Termenii și Condițiile descrise mai jos. Acest document reprezintă o convenție legală. Un contract între dumneavoastră și noi. Vă rugăm să citiți și Politica noastră de confidențialitate înainte de a naviga pe site sau a utiliza aplicația noastră. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni sau cu Politica indicată mai sus, vă rugăm să nu utilizați site-ul sau aplicația.

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă acești Termeni. Accesând site-ul sau aplicația noastră veți găsi cea mai recentă versiune a Termenilor.

Nu putem garanta faptul că orice servicii care au fost incluse la un moment dat pe site vor fi disponibile în orice moment. Ne rezervăm dreptul de a înceta în orice moment prestarea unui serviciu.

Dacă aveți întrebări sau neclarități, ne puteți contacta cu încredere la contact@ontimeagenda.com și o să vă răspundem în cel mai scurt timp.

Definiții

„Prestatorul” Înseamnă Fx Studio Software SRL, o societate de naționalitate română cu sediul social în Sibiu, Bdl Mihai Viteazu nr. 25, ap. 86, Judetul Sibiu, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. de ordine  J32/163/21.01.2019, având codul de înregistrare fiscală  40468052

 

„Aplicația” sau

„On Time Agenda”

Înseamnă o aplicație pentru gestionarea programărilor dezvoltată de Prestator și care poate fi descărcată din Google Play, AppStore sau în versiunea Windows

 

„Cont” Înseamnă secțiunea din Aplicație accesibilă Utilizatorului prin utilizarea, cu rol de identificare, a unei adrese de e-mail și a unei parole, care permite Utilizatorului utilizarea aplicației și care conține informații despre Utilizator și istoricul Utilizatorului în Aplicație (e.g., Date utilizare aplicație, SMS-uri trimise, facturi fiscale etc.)

 

„Contract” Înseamnă înţelegerea consensuală la distanţă intervenită între Prestator şi Utilizator, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la vânzarea, respectiv achiziţionarea, unuia sau mai multor pachete ale Aplicației, prin lansarea unei Comenzi de către Utilizator şi acceptarea ei de către Prestator, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru prestarea online a serviciilor Prestatorului. Ca regulă, Contractul se încheie în limba română.

 

 „Planuri” sau „Pachete” Înseamnă versiuni ale abonamentelor care permite Utilizatorului utilizarea aplicației pentru un anumit număr de sms-uri, utilizatori și/sau alte specificații tehnice. Acestea, împreună cu prețurile lor, sunt afișate de regulă pe prima pagină a https://ontimeagenda.com/ și prețurile lor sunt cele de la data încheierii contractului, cu excepția unor prevederi contractuale diferite.

 

„Informaţiile Confidenţiale”  Înseamnă orice informație în legătură cu Utilizator sau Prestator, asociaţii şi afiliații acestora sau cu prezentul Contract și pusă la dispoziție fie înainte sau după data semnării.
„Site-ul” Înseamnă site-ul web deținut de Prestator având domeniul https://ontimeagenda.com/ și utilizând logo-uri ale Prestatorului, prin intermediul căreia Prestatorul prezintă Serviciile oferite spre prestare, iar Clienții pot alege Produsele și/sau servicile  pe care doresc să le achiziționeze, respectiv să le plătească într-una dintre modalitățile de plată acceptate.
„Servicii” Înseamnă orice servicii, inclusiv serviciile de gestionare online sau prin sms a programărilor, care sunt oferite Utilizatorului în vederea achiziţionării, contra cost, prin intermediul Aplicației.

 

„Specificații” Înseamnă orice detalii privind caracteristicile Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea disponibilă pe site/aplicație.

 

„Tranzacție” Înseamnă operaţiunea de plată efectuată de către Utilizator, respectiv încasare de către Prestator, a unei sume de bani ca urmare a prestării de către Prestator, respectiv achiziţionării de către Utilizator, a unuia sau mai multor Servicii.

 

„Utilizator” Înseamnă persoana fizică ce își face un cont pentru a utiliza aplicația.

Eligibilitate

Pentru a putea utiliza Aplicația trebuie (1) să aveți peste 18 și/sau capacitate deplină de exercițiu, (2) să fiți de acord cu Termenii  (3) să ne furnizați informații de contact reale, complete și actualizate.

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați vor fi prelucrate respectând legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate.

Prețurile

Prețurile Serviciilor sunt afișate în lei și nu includ taxa pe valoare adăugată. Prestatorul va putea actualiza în orice moment prețurile Serviciilor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele Servicii.

În cazul plăților online, Prestatorul nu este și nu poate fi ţinut responsabil pentru niciun alt cost suportat de Utilizator în plus față de preţul Serviciului achiziţionat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.

Plasarea comenzii și încheierea contractului

Încheierea contractului se poate realiza online (la distanță) prin urmarea pașilor pentru achiziție indicați în aplicație, prin telefon sau prin semnarea fizică a contractului.

Metodaele de plată acceptate sunt prin ordin de plată/transfer bancar în avans sau plata cu cardul online.

În situația în care comanda este realizată online și dacă ne-ați furnizat o adresă de e-mail valabilă, veţi primi un e-mail de confirmare. În cazul în care, dintr-un motiv anume, nu vă putem procesa comanda, vă anunţăm în cel mai scurt timp. În cazul în care nu putem să procesăm comanda, dar plata s-a realizat deja, vom proceda la rambursarea sumei.

Orice date existente pe site și/sau pe orice alte canale de comunicare nu constituie o ofertă, ci o invitaţie la ofertă (invitatio ad offerendum). Contractul între noi se va încheia în momentul în care comanda este acceptată în mod expres de noi. Până la acceptarea expresă a comenzii, nu va exista niciun contract între noi și dumneavoatră. Dacă nu acceptăm oferta, dar plata s-a realizat deja, suma va fi rambursată integral.

Forța majoră și cazul fortuit

Nu vom fi trași la răspundere pentru niciun fel de întârzieri sau nereușite în îndeplinirea serviciilor noastre, dacă intervine un caz de forță majoră sau un caz fortuit. Forța majoră și cazul fortuit includ, dar nu se limitează la, schimbări în legi sau reglementări, accidente, boli, embargouri, războaie, acte teroriste, revolte, incendii, cutremure, accidente nucleare, inundații, greve, condiții meteorologice, acte ale hackerilor sau furnizorilor de servicii de internet, Apocalipsa Zombie. Forța majoră sau cazul fortuit vor fi comunicate în cel mai scurt moment Clientului.

Proprietatea intelectuală

Întregul conținut al site-ului/aplicației este proprietatea intelectuală a Prestatorului. Site-ul și aplicația vor fi folosite de către utilizatori doar pentru informare sau utilizare acceptabilă.

Utilizatorii site-ului/aplicației nu au dreptul de a descărca, modifica partial sau integral site-ul/aplicația,  reproduce partial sau integral site-ul, copia, distribui, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră contrară intereselor Prestatorului, indiferent dacă există sau nu un scop comercial.

Orice conținut (incluzând, dar fără a se limita la baze de date, elemente de grafică, mărci, conținut juridic) sunt proprietatea intelectuală a Prestatorului. Site-ul și aplicația sunt protejate de Legea nr.  8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, iar pentru orice încălcare a proprietății intelectuale, ne rezervăm dreptul de a sesiza instanțele de judecată competente pentru recuperarea integrală a prejudiciului, precum și de a depune o plângere penală la organele judiciare pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.

Politica de utilizare a Aplicației

Utilizatorul declară și garantează că:

  • Nu va trimite „SPAM”. Prin SPAM înțelegem „trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate” conform definiției oferite de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și de Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic.
  • Nu va folosi baze de date închiriate sau cumpărate de la terți și se va asigura că are acordul fiecărui client pentru transmiterea notificărilor.

Prestatorul  nu permite promovarea sau incitarea la ură, vătămare, discriminare, amenințare sau șantaj și își rezervă  dreptul de suspenda sau închide contul pentru orice utilizare a aplicației care conține amenințări cu violența fizică, psihică sau emoțională sau orice conținut neadecvat incluzând, dar fără a se limita la hărțuire, intimidare, abuz, discriminare pe baza de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuala, vârsta, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

Confidențialitate

Atât Prestatorul cât și Utilizator se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Prestator/Utilizator și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.

Informațiile Confidențiale pot fi puse la dispoziție fie în scris, în formă lizibilă vizual sau electronic, inclusiv prin fax sau prin alte forme electronice de transmitere sau oral, și pot fi marcate ca fiind confidențiale sau nu.

Următoarele informații nu sunt considerate ca fiind Informații Confidențiale: (i) sunt sau au devenit publice (inclusiv, fără limitare la orice informații prezentate oricărei agenții guvernamentale și disponibile publicului) altfel decât în urma unei dezvăluiri de către Prestator cu încălcarea prezentei secțiunii (ii) sunt puse la dispoziția Prestatorului pe baze neconfidențiale dintr-o sursă diferită de Utilizator despre care Prestatorul consideră că nu îi este interzis să dezvăluie astfel de informații către Prestator (iii) sunt cunoscute de Prestator înainte de a fi primite de la Utilizator fără nicio obligație de confidențialitate sau (iii) sunt dezvoltate de Prestator independent de Informațiile Confidențiale dezvăluite de Utilizator.

Utilizatorul nu va dezvălui niciunui terț Informațiile Confidențiale primite de la Prestator, cu excepția Livrabilului și doar în condițiile arătate prin prezentele termeni și condiții și cu excepția cazului în care este obligat conform legislației în vigoare. În cazul în care Utilizator va dezvălui Informațiile Confidențiale unei alte persoane (publice sau private) decât cele necesare pentru ducerea la îndeplinire a Serviciului contractat (ie. Registrul Comerțului, instanțele de judecată, autoritățile de poliție, instituții bancare, agențiile naționale de administrare fiscală sau parteneri comerciali), Prestatorul își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva Utilizatorului pentru acoperirea oricăror prejudicii ar putea rezulta din această dezvăluire.

Fără a aduce atingere obligațiilor de confidențialitate prevăzute în prezentul Acord Clientul confirmă faptul că Prestatorul are dreptul să divulge terților (ex. in cazul materialelor promoționale) că a acționat pentru Client.

Notificări

Utilizatorul este de acord ca toate comunicările efectuate în baza prezentului Contract să aibă loc prin intermediul poștei electronice la adresa comunicată de acesta în Aplicație, consimțind că o astfel de comunicare este validă prin simpla dovadă din partea Prestatorului privind trimiterea comunicării. Prestatorul are dreptul să folosească și alte metode de transmitere (prin poștă, curier sau prin intermediul executorilor judecătorești) a comunicărilor sale către Utilizator.

Părțile convin că toate comunicările în legătură cu prezentul Contract se vor efectua la următoarele adrese:

Pentru Utilizator – la adresa poștală menționată în prin intermediul Aplicației;
Pentru Prestator– la următoarea adresă electronică: contact@ontimeagenda.com.

Legislația aplicabilă. Litigii.

Prezentului acord, precum și oricărei utilizări a site-ului/aplicației li se va aplica legea română. Părțile vor încerca soluționarea oricărei neînțelegeri pe cale amiabilă, în caz contrar litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.

Felicitări! Ai ajuns la final. Îți mulțumim că ți-ai făcut timp să citești Termenii și Condițiile „On Time Agenda”!

Ultima actualizare: 15.02.2019